Verslaglegging

Een nauwkeurig verslag van een vergadering - zeker als de belangen groot zijn - vergt een gedegen, vaak arbeidsintensieve voorbereiding en afhandeling. Dat kan veel druk leggen op uw secretariaat, waardoor ander werk blijft liggen. Bovendien is het soms beter om voor onafhankelijke verslaglegging te kiezen.


Wij verzorgen op professionele wijze het proces van voorbereiding tot en met uitwerking en verzending van verslagen. Uw secretaresse kan zich door deze support op maat blijven richten op de lopende zaken.