Advies en werkplekbegeleiding

Door de brede en jarenlange ervaring kunnen wij uw secretariaat een update bieden. Door met een frisse blik naar de situatie te kijken zijn wij in staat te adviseren bij het stroomlijnen, reorganiseren en/of herstructureren van de werkzaamheden. Dat laatste is vooral van belang als het secretariaat uit meerdere personen bestaat.

Een secretariaat is professioneel en efficiënt wanneer de onderlinge werkzaamheden naadloos op elkaar zijn afgestemd. De continuïteit is dan gewaarborgd als een schakel – tijdelijk – wegvalt.

Onze inbreng richt zich daarbij op:

  • het kritisch bekijken van het werkproces en het geven van adviezen
  • het stellen van prioriteiten, gericht op efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
  • het aanbrengen van samenhang en goede overdrachtmogelijkheden,
  • zeker in geval van een meerkoppig secretariaat
  • het beheren van de agenda en het daarop afstemmen van de werkzaamheden
  • het opzetten of opnieuw inrichten van een (digitaal) archiefsysteem